Tổng đài 106x là hệ thống tổng đài của Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập vào ngày 01 tháng 12 năm 2010, kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông với các sản phẩm cung cấp những thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trong phạm vi Việt Nam. Ngoài việc được hỗ trợ thông tin từ các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, Viettel còn ký hợp đồng với các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực cung cấp thông tin cho khách hàng.

Đây là một hình thức dịch vụ mới mẽ, giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng việc ra đời các đơn vị tư vấn có uy tín để giải đáp cho người dân là rất cần thiết và đáng khích lệ. Doanh nghiệp cần chú trọng vào chất lượng tư vấn thì mới khiến cho khách hàng tin tưởng, từ đó phát triển được dịch vụ.

Thành lập

Hệ thống tổng đài này đã được triển khai thành lập từ năm 2010. Tập đoàn Viettel đã triển khai thử nghiệm dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế-xã hội qua các Tổng Đài 106x. Cho đến tháng 01 năm 2012, Viettel đã bước đầu thực hiện chương trình đo mức độ hài lòng của khách hàng để định hướng hoạt động tiếp theo.

Thực tế trước đó, Viettel đã từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu từ nhiều năm nay với các đối tác là cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các tổ chức uy tín trong nước, cộng với hệ thống các nhân viên của Viettel khắp cả nước như những hệ thống mạng lưới thu thập, cập nhật xử lý thông tin.

Thông điệp của tổng đài là “106x-mã số thông tin của bạn”. Đây là dịch vụ giải đáp thông tin về kinh tế, xã hội 106x của Viettel đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho mọi người dân, đặc biệt hướng đến đối tượng là những người ít có cơ hội tiếp cận các phương tiện tìm kiếm thông tin như internet, báo chí,… thế mạnh của tổng đài 106x là cơ sở dữ liệu phong phú, được cập nhật liên tục.

Khi Viettel ra mắt dịch vụ này, có ý kiến lo ngại cho rằng, với tốc độ phát triển, khả năng đáp ứng cao của thông tin từ Internet, báo chí, phát thanh truyền hình… như hiện nay thì nhu cầu tìm kiếm thông tin qua điện thoại sẽ không còn lớn. Dù vậy Viettel cho rằng các phương thức thông tin trên chỉ đáp ứng nhu cầu của đại đa số. Trong khi đó, các tổng đài Viettel cung cấp các thông tin cho nhu cầu cá biệt mà các phương tiện thông tin khác không có.